תקנון האתר

 1. האתר משמש כחנות מכירות לעיצובים ממתכת, והנה בבעלות החברה ומנוהל על ידה.
 2. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא מהווה חוזה התקשרות המסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמשים באתר. גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים כאחד.

 3. מחירי המוצרים נקובים בשקלים והנם כוללים מע"מ עפ"י החוק , אך אינם כוללים דמי משלוח.

 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות למכור את מוצריה במכירות מיוחדות במחיר מוזל מהמחיר הנקוב באתר החברה.

 5. השימוש באתר לצורך ביצוע פעולות רכישה יעשה ע"י 'משתמש' כפי הגדרתו להלן בתקנון האתר ובכפוף למילוי המשתמש את כל הפרטים המזהים הדרושים. 'משתמש' הנו בגיר מעל גיל 18 הכשיר לביצוע פעולות משפטיות מחייבות בהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962 אשר הינו בעליו של כרטיס חיובים בהתאם להוראות חוק כרטיסי חיוב תשמ"ב 1986. יובהר כי השימוש באתר אסור על מי שאינו להגדרה זו.

 6. ביצוע הזמנות על ידי משתמש שהוא מתחת לגיל 18 בעת ביצוע ההזמנה ייעשה אך ורק בצירוף אישור הורה ו/או אפוטרופוס. הזנת פרטי אשראי של הורה ו/או אפוטרופוס ייחשבו כמתן הסכמה לביצוע הרכישה על ידי משתמש קטין.

 7. בעת עדכון סל הקניות, ובכפוף לדין החל, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת למשתמשת אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.

 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. על אף האמור, בכל מקרה של שינוי מהותי לתקנון החברה תפרסם הודעה על שינוי כאמור וזה ייכנס לתוקף בתוך 7 ימים ממועד ההודעה.

 9. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובכפוף לאמור בדין החל, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

 10. החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר, אולם יש להתחשב בסטיות כגון גווני צבע, טקסטורה שעלולות להיווצר כתוצאה מהבדלים בין המסכים השונים.

 11. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין, להפסיק את הפעילות באתר בכל עת וללא הודעה מראש (אולם היא תכבד הזמנות שכבר אושרו עד למועד זה).

 12. שימוש המשתמש באתר הנו אך ורק לשם קיום פעולות רכישה. החברה תמנע מכל פעולה של מסירת פרטי המשתמש לגורם חיצוני שלא בקשר עם פעולת הרכישה ולמעט מידע הדרוש לצורך קיום התנאים המפורטים בתקנון האתר ו\או מידע הדרוש למסירה על פי כל חוק.

החברה תהיה רשאית לבצע שימוש בפרטים שימסרו לצורך יצירת קשר עם המשתמש ו\או עדכון המשתמש. לעניין מוצרים ו\או מבצעים ו\או אחרים הנוגעים ו\או הקשורים , זאת בכפוף לקבלת החברה לאישור משתמש לקבלת דואר פרסומי או ניוזלטרים.

 1. החברה הנה בעלת זכויות היוצרים , סמני המסחר וכל זכויות היוצרים סמני המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני של המוצרים הנמכרים באתר וכן של האתר.

כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה , יצירת עבודה נגזרת ,יצירת קישור- ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני בדרך כלשהי בשלמותן או בחלקן ללא קבלת אישור מראש ובכתב אסורה בהחלט!

כל הפרה של סעיף זה , עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המפר עונשים או קנסות פליליים או אזרחיים.

 1. החברה רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר – לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט, בכפוף לקבלת הסכמות על פי הדין. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בכפוף להוראות הדין החל.

 2. החברה רשאית להציע הטבות , מבצעים והנחות אשר תקפות לאתר בלבד.

 3.  החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים.

 4. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל הזנת פרטים שגויים, החברה תהיה רשאית לחייב את המשתמש בתשלום נוסף בגין דמי משלוח.

 5. תנאי המדיניות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ומכאן כי הסכמת המשתמש לתנאים המפורטים בתקנון הינה הסכמה לתנאי המדיניות הקבועים.

 6. השימוש באתר הנו באחריות הבלעדית של המשתמש. החברה לא תישא בכל אחריות שהיא בגין כל תקלה ו\או שגיאה ו\או אי דיוק באתר וכי לא תהיה אחראית לכל נזק בין ישיר ובין עקיף. לעניין זה כמו גם לכל נזק אשר עשוי להיגרם למחשבו האישי של המשתמש בעקבות הגלישה ו\או השימוש באתר.

 7. החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת לוודא שהמידע המוצג יהיה מדויק ביותר, אך עלולים להופיע דיוקים או שגיאות שנוצרו בתום לב ו\או אי דיוקים ביחס למידע המוצג באתר. החברה פעלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת למנוע שגיאות ו\או אי דיוקים שכאלו.

 8. זמן אספקת הסחורה הנו עד 21 ימי עסקים ותלוי בחברת השילוח – שהנה חברה חיצונית. איסוף עצמי ניתן לתאם טלפונית מראשל"צ.

 9. בתשלום באמצעות חשבון פייפאל (או כל ספק שירותי תשלום מקוון אחר) יתבקש המשתמש להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר פייפאל (או חשבון אצל ספק שירותי התשלום המקוון האחר), או יוכל לבחור לפתוח חשבון פייפאל/ספק תשלום מקוון אחר במהירות. אם החליט המשתמש לשלם באמצעות חשבון פייפאל/ספק תשלום מקוון אחר, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל/ספק אחר. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל/ספק שירותי תשלום מקוון, ולא של האתר.

 10. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתמשת ו/או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 11. לא ניתן לבחור באפשרות איסוף עצמי במידה והמוצר נשלח. 

 12. השליחויות מתבצעות על ידי חברות שילוח חיצוניות, לכן אנו לא אחראים על עיכובים הקשורים בחברות השילוח. יחד עם זאת עם כל בעיה ניתן ליצור קשר,טלפוני.

 13. במידה והאספקה מתעכבת או אינה מתאפשרת, מכל סיבה שהיא (מצב בטחוני, מזג האוויר, תקופות חגים, סיילים וכדומה) נעשה כל מאמץ על מנת למצוא פיתרון חלופי המקובל על שני הצדדים.

 14. פריטים שיוצרו בהזמנה אישית (צבע, גודל, וכדומה) אינם ניתנים להחזרה.

 15. ניתן לבטל הזמנה שנעשתה למעט הזמנות מיוחדות , כרטיס האשראי יחויב בעסקה יזוכה במחיר המוצר בניכוי 5% עמלת סליקה וביטול. במידה ובוצעה הזמנה עבור מוצר מיוחד שבו המזמין כי יעשו שינויים מיוחדים עבורו בלבד, או הזמנת מוצר אשר אינו מוחזק במלאי בשוטף – לא תהיה אפשרות להחזיר מוצר זה בהתאם לחוק הגנת הצרכן

ביטול עסקה יאושר אך ורק בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.

ביטול עסקת רכישה לאחר קבלת המשלוח – יחויב המזמין בעלות המשלוח. ביטול הרכישה יעשה מיום ביצוע הרכישה ועד14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר.

לאחר שהמוצר נשלח, יחויב הלקוח בהחזרת המוצר לחברה באריזתו המקורית על חשבונו ויזוכה בסכום העסקה בניקוי 5% בתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי במידה והלקוח מבצע החזרת מוצר עם שליחות חיצונית ו\או גורם אחר שאינו הוא עצמו, הוא מקנה לחברה את הזכות להפעיל שיקול דעת באופן בלעדי בדבר תקינות ושלמות המוצר.

במידה והמוצר שהוחזר פגום בעת הגעתו לחברה – הרי שהלקוח מקבל את קביעת החברה לעניין זה ובמידה ויש פגם כספו של הלקוח לא יוחזר.

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו (לרבות משלוחים של מוצרים) ו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי תקנון זה ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא יהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור.

 

במבצע בלאק פריידי כל החנות "ללא מעמ" ההנחה האפקטיבית הינה 14.53%.